Strålevett

Din plikt som forelder til barn av i dag.
Det finnes mange som mener at det er foreldrenes plikt og ansvar, å sørge for å holde seg oppdatert.
Barn påvirkes langt mer enn de voksne og er derfor mye mer utsatt.
Hvis du som mor eller far bare blåser av og ignorer alle de advarsler du får når man setter seg inn i temaet, vil noen sammenligne det med ansvarsløshet.

Det er du som må sette grenser og stå for opplæring.

Her er en link til dokumenter med god innføring i emnet: https://einarflydal.com/tag/wifi/page/4/

Reklame